کتاب  Journeys Faith خواننده را با زندگی مردمانی با ایمان و نیز با  نقش تأثیرگذارمذهب در طول تاریخ بشریت آشنا میکند تا منبع الهامی باشد که به کمک  آن تعمقی درباره زندگی  و حیات خود کرده و جایگاه و سهم خود را  در سازندگی جهان بیابند.

کتابهای ذیل از همین نویسنده(نویسندگان) نیز به فارسی ترجمه شده اند:

        - Awakening(صبح بیداری) : داستان تکان دهنده و اثر گذارزندگی بابی ها و بهائی های شهر نی ریز در جنوب کشور ایران و حوادث و تغییراتی که در جامعه آن شهر اتفاق افتاد. این کتاب با استفاده از  خاطرات شفاهی و منابع کتبی معتبر به نگارش در آمده .

http://www.nayriz.org/awPersian/default.html

- Abdu’l-Baha in New York ( عبدالبهاء در نیویورک) : داستان سفر حضرت عبدالبهاء به شهر نیویورک در سال ١٩١٢ میلادی. این کتاب خواننده را با فضای اجتماعی ، سیاسی و مذهبی آنزمان و نیز افرادی که به دیانت بهائی گرویدند و با پیروی از کلام و عمل حضرت عبدالبهاء تغییراتی شگرف و ماندگار درزندگی خود ایجاد کردند آشنا می کند. 

https://www.bahai-verlag.de/shop/bahai/apply/viewdetail/id/3482/

 

The Calling- (ندای الهی)  : سرگذشت طاهره قرة العین و زنان معاصر او در دوره بیداری. این کتاب حکایت زندگی بانویی صوفی مسلک از کشور ایران را با داستان زندگی زنان معاصر او در کشور امریکا که در دوره نهضت بیداری در قرن هیجدهم  بپا خاستند در کنار هم گذاشته به تصویر می کشد

با مراجعه به آدرس اینترنتی ذیل می توانید کتاب نی ریز شورانگیز به نگارش شیخ بهائی عهدیه را – که حکایتی است بر مبنای مشاهدات مستقیم آنچه بر بابی ها و بهائی های شهر نی ریز گذشت-  دانلود کنید:

http://nayriz.org./template.php?pageName=sBahaiHistory&menuStates=0000000000100000